New Password Rating: 0%
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບລະຫັດຜ່ານທີ່ດີ
ໃຊ້ຕົວອັກສອນເທິງແລະຕົວນ້ອຍໆ
ໃສ່ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງສັນຍາລັກ (# $!% & amp; etc)
ຢ່າ ໃຊ້ຄໍາທີ່ໃຊ້ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆ

ກະລຸນາໃສ່ລັກສະນະທີ່ທ່ານເຫັນໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້ເຂົ້າໄປໃນກ່ອງຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຫ້ມາ. ນີ້ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການສົ່ງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ.